15.09.2017

Interessen for at vide mere om den kommende arbejdsplads i Gødstrup er fortsat stor, og vi modtager hver uge en række nye spørgsmål.

I denne uge beskæftiger "Spørgehjørnet" sig med følgende spørgsmål:

  1. Hvordan bliver brugen af mobiltelefoner for personale/pårørende/patienter (mobilpolitik)?

    Nogle steder er det ikke reelt lovligt at anvende mobiltelefoner, da man ikke ved, om det går i systemer/apparaturer m.m., hvilket der ofte nævnes for pårørende. F.eks. på intensiv/operationsstuer/scanningsstuer mm.

    Dog udvikles der mange apps til faglig/daglig brug for klinikken fx organtransplantations-app m.m. Er der tænkt tanker omkring, hvad politikken bliver? Vi går jo mere og mere mod en digitaliseret hverdag og en virkelighed udenfor hospitalet, som i højere grad er længere fremme med brugen af mobiltelefoner, end hvad der tillades på hospitaler jf. nuværende mobilpolitik.
  1. Tænker man, at der bliver muligheder for længere arbejdsdage, f.eks.  9-12 timer pr. vagt, da man må antage, at flere ansatte vil få langt at køre, og således have interesse for færre arbejdsdage?

Til næste nyhedsbrev arbejder vi med svar på følgende spørgsmål:

  1. Har man overvejet at lave en sexologisk klinik på det nye Gødstrup?
  2. Hvorfor bliver cykelparkeringen ikke overdækket?
  3. Bliver der cykelsti til hospitalet fra Nøvling/ Skibbild?

Se alle spørgsmål og svar på Spørgehjørnet på intranettet, der allerede har været fremme – og stil gerne et nyt.

Kontakt

For yderligere information du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og kommunikationschef Finn Møller på tlf. 5125 3537.