15.09.2017

Vi er på vej mod målet i Gødstrup, og der er meget, der skal nås inden indflytning i 2020! Hvad vi skal nå, hvilken rækkefølge det skal ske i, og hvem der skal gøre hvad hvornår, var emnet for et kick-off møde i Skurbyen tirsdag for medlemmerne af de såkaldt tværgående flyttegrupper.

Kick-off mødet for de tværgående flyttegrupper var en forløber for etableringen af de interne flyttegrupper, der er en realitet i starten af 2018.

De tværgående flyttegrupper er en bredt sammensat gruppe af nøglepersoner fra Projektsekretariatet, Driftsafdelingen og Staben. Alle har de en aktie i at gøre flytningen og alle dens udfordringer så optimal som overhovedet mulig.

Læs artikel om kick-off dagen på intranettet.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og projektleder Jacob Pedersen på tlf. 4015 8073.