15.09.2017

Hospitalspræsterne og hospitalsledelsen indbyder til foredrag med overskriften "Selvmordstanker" torsdag 5. oktober 2017 kl. 19.30 - 21.30.

Aftenens foredragsholder er journalist Mikkel Frey Damgaard, hvis far tog sit eget liv, da Mikkel var otte år. Gennem årene voksede frygten for, at faderens selvmord ville smitte, og at han selv ville ende med at tage sig af dage.

Foredraget bliver afholdt i foredragssalene i Holstebro.

Tilmelding inden2. oktober til ledende oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen: gitte.kjaer.nielsen@vest.rm.dk.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og ledende oversygeplejerske Gitte Kjær Nielsen på tlf. 7843 7020.