08.09.2017

Interessen for at vide mere om den kommende arbejdsplads i Gødstrup er fortsat stor, og vi modtager hver uge en række nye spørgsmål.

I denne uge beskæftiger "Spørgehjørnet" sig med følgende spørgsmål:

  1. Tænker man at én indfartsvej/indkørsel i det sydvestlige hjørne er tilstrækkelig? Eller er der påtænkt flere, eks. i det nordøstlige hjørne ved psykiatrien? På plantegningen ses én indfartsvej i det sydvestlige hjørne, godt nok med 2 spor, men har man overvejet at dette kan blive en stor udfordring for trafikken til og fra hospitalet?

Til næste nyhedsbrev arbejder vi med svar på følgende spørgsmål: 

  1. Hvordan bliver brugen af mobiltelefoner for personale/pårørende/patienter (mobilpolitik)? Nogle steder er det ikke reelt lovligt at anvende mobiltelefoner, da man ikke ved, om det går i systemer/apparaturer mm, hvilket der ofte nævnes for pårørende. F.eks. på intensiv/operationsstuer/scanningsstuer mm. Dog udvikles mange app's til faglig/daglig brug for klinikken fx organtransplantations app mm.

    Er der tænkt tanker omkring, hvad politikken bliver? Vi går jo mere og mere mod en digitaliseret hverdag og en virkelighed udenfor hospitalet som i højere grad er længere fremme med brugen af mobiltelefoner, end hvad der tillades på hospitaler jf. nuværende mobilpolitik.
  1. Tænker man, at der bliver muligheder for længere arbejdsdage, f.eks. 9-12 timer pr vagt, da man må antage, at flere ansatte vil få langt at køre, og således have interesse for færre arbejdsdage?

Se alle spørgsmål og svar på Spørgehjørnet på intranettet, der allerede har været fremme – og stil gerne et nyt.

Kontakt

For yderligere information du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og kommunikationschef Finn Møller på tlf. 5125 3537.