08.09.2017

Regionsrådet har i denne uge indgået et bredt forlig om budgettet for 2018. Budget 2018 har fokus på at dække den store efterspørgsel på stadig mere og bedre behandling af patienterne. Samlet set bruger Region Midtjylland i 2018 25.7 mia. kr. på sundhedsområdet.

Behovet for at kunne finansiere bedre behandlinger til patienterne er ifølge regionsrådsformand Bent Hansen voldsomt. Regionsrådet har som bekendt iværksat en spareplan for årene 2015 – 2019, og når dertil lægges et årligt produktivitetskrav på 2 pct. på sundhedsområdet, er der ingen tvivl om, at der er tale om et stramt budget.

Det kan vi nikke genkendende til i Hospitalsenheden Vest. Vi har endnu ikke det fulde overblik over vores budget for 2018, men vores økonomi er under pres.

Som ved tidligere budgetter for RM er udgifterne til hospitalsmedicin en højdespringer. Området tilføres i 2018 80 mio. kr. for at dække den forventede stigning fra 2017 til 2018.

Det administrative område er omfattet af et særligt sparekrav på 1 pct. I 2018 skal der særskilt spares 12,8 mio. kr. på administrationen af sundhedsområdet. Her vil regionsrådet i løbet af året blive forelagt en plan for, hvordan denne besparelse skal finde sted.

Budgettet 2. behandles i regionsrådet 27. september 2017.

Læs mere om Budget 2018 på Koncern Intra.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og økonomichef Preben Lynggaard på tlf. 7843 8670.