08.09.2017

Siden fredag d. 1 september har det været muligt for alle ansatte i Region Midtjylland at få fjernadgang til it-arbejdspladsen.

Tidligere skulle man som medarbejder med godkendelse fra nærmeste leder aktivt bestille en fjernadgang til sin it-arbejdsplads (Region Midtjyllands Fælles It-Platform). Det er nu lavet om, så alle ansatte pr. automatik har fjernadgang med i ansættelsen. 

Fjernadgang betyder, at man kan få adgang til alle programmer på Citrix-platformen uden for Region Midtjyllands netværk. Dette gælder både fra privat PC og fra en regions-PC, der anvendes på privat netværk. Ofte er det i forbindelse med hjemmearbejde på privat wi-fi, eller hos en ekstern samarbejdspartner, i sommerhuset, i toget eller andet steds, hvor man kan få brug for adgang til regionens IT-systemer. 

Fjernadgang kræver altid sikkerhedsgodkendt login. Det betyder login med regions-ID plus en personlig pinkode og en unik token-kode. Se vejledning her

Ændringen betyder også, at man nu kan se intranettet hjemmefra og udefra, hvilket mange medarbejdere har efterlyst. Login er dog påkrævet for at overholde krav til sikkerhed. En kode sendt via sms er standard til login. 

For at opnå fjernadgang til it-programmerne skal man først have indtastet mobilnummer i feltet "Nummer til sms" i bsk-online. Dette nummer er ikke synligt for andre, der kigger på ens profil i BSK. 

Der er også alternative muligheder mod ekstra betaling, hvis man ikke har mulighed for at modtage kode på en mobiltelefon. Ønsker man at benytte en af de alternative muligheder, skal dette godkendes og bestilles sammen med nærmeste leder, da det indebærer en licensudgift. 

Se mere om de alternative muligheder her.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og strategi- og plankonsulent Thomas Antonsen på tlf. 7843 8544