01.09.2017

I næste uge genoptager i alt 225 medarbejdere i Hospitalsenheden Vest den træningsbane, der under et hedder: Bootcamp for TRIO-grupper. Det er tredje fælles forløb for arbejdsmiljø- og TR-repræsentanter og deres funktions- og afdelingsledelser.

Målet er, at alle afdelinger og afsnit på hospitalet får lavet en struktur for, hvordan det traditionelle fokus på arbejdsmiljø og trivsel kobles på selve kerneopgaven og udviklingen af den. 

På afdelingen for rehabilitering, N3 i Lemvig, er kerneopgaven kompleks og involverer flere fagligheder, medarbejdere og ledere. Derfor er tværfagligheden i højsæde i deres TRIO- samarbejde. Terapeuter og plejen er nu sammen om at finde løsninger.

Se og hør erfaringerne fra TRIO-gruppen i Lemvig i videoreportagerne:


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.