01.09.2017

Hæmatologisk Dagafsnit i Holstebro har netop igangsat et nyt behandlingstilbud til patienter i gentagen behandling for knoglemarvskræft.

Som det første sted i Danmark får patienterne mulighed for selv at styre deres behandling i halvdelen af forløbet, og behandlingen kan foregå hjemme i vante rammer. Tilbuddet kører foreløbig som forsøg over for en lille gruppe patienter, og den første patient er i denne uge gået i gang med hjemmebehandlingen.

En fuld behandling af knoglemarvskræft (myelomatose) kan være langvarig og strække sig over 12-18 måneder, hvor patienten skal møde op i ambulatoriet to gange om ugen med en uges pause hver fjerde uge for at modtage sin medicinske IV-behandling. Det er en stor, tidsmæssig indgriben i patientens liv. Formålet med tilbuddet er derfor bl.a. at give patienter og pårørende større frihed og uafhængighed, så de oplever øget livskvalitet, ligesom det også kan lette presset i ambulatoriet. 

Det er patienten, den patientansvarlige læge og kontaktsygeplejersken, der sammen vurderer, om den sædvanlige IV-behandling kan foregå som hjemmebehandling, eller om det er mere hensigtsmæssigt at fortsætte behandlingen i ambulatoriet. Dette er med til at sikre, at trygheden og kvaliteten altid er i top. 

En patient, der takker ja til et tilbud om hjemmebehandling, møder op til sin første behandlingsdag i ambulatoriet hver uge, som sædvanligt. Her lægger personalet et venflon. Patienten instrueres i hygiejne, tjek af venflon, korrekt opbevaring af medicin og pumpe på køl og korrekt brug af udstyret. Patienten får medicinen og pumpen med i en køletaske, så det hele er klar til dag 2.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 7843 8510 og sygeplejerske Johanne Søndergaard (MKS), Hæmatologisk Dagafsnit, på tlf. 7843 6480.