01.09.2017

Alle hospitaler i Region Midtjylland viser et betydeligt fald i målopfyldelse på kræftpakker i 2. kvartal, og det gør sig desværre også gældende for Hospitalsenheden Vest.

Udviklingen er naturligvis meget utilfredsstillende for os, og især for vore patienter. 

Faldet dækker specifikt over fald i andelen af cancerforløb, der udredes rettidigt og fald i andelen af forløb, hvor initiel behandling (kirurgi, kemo og stråler) startes rettidigt. 

Alle relevante afdelinger er nu gået i gang med at se nærmere på, hvad dette fald skyldes, så vi hurtigst muligt kan igangsætte initiativer, der sikrer, at forløbstiderne overholdes i videst mulig omfang. 

I regi af Region Midtjylland er der aktuelt nedsat en særlig task force, der skal sikre, at langt flere patienter bliver undersøgt og behandlet hurtigt, sådan som kræftpakkerne siger. Det sker efter, at 2. kvartal 2017 viser et fald i overholdelsen af kræftpakkerne i regionen.

Den nævnte task force er ledet af direktionen i Region Midtjylland og har et medlem fra hospitalsledelsen på hvert hospital. Gruppen vil følge situationen tæt og iværksætte de handlinger, der skal til for at sikre en tilbagevenden til det høje niveau for målopfyldelse, som hospitalerne i Region Midtjylland tidligere har ligget på, skriver regionen i en pressemeddelelse.

Læs mere på regionens hjemmeside.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Knak Ostersen på tlf. 7843 8710.