25.08.2017

2 smarte løsninger fra henholdsvis Medicinsk Afdeling Holstebro og Projektgruppen Mave-tarm ambulatoriet i Herning er nomineret til Smartprisen 2017.

I alt er 70 løsninger fra hele regionen i år indstillet til enten Initiativ- eller Smartprisen. Ud af de indkomne forslag har priskomitéen plukket de ti bedste løsninger ud og nomineret fem til Initiativprisen og fem til Smartprisen.

De nominerede løsninger fra Hospitalsenheden Vest:

”MDA, teknisk vejledning”

Britta Mørk, klinisk it-ansvarlig på Medicinsk Afdeling i Holstebro er indstillet for løsningen "MDA, Teknisk vejledning". Det er en app udviklet til nyansat plejepersonale i medicinske dagafsnit og ambulatorier i Herning, Hospitalsenheden Vest.

Nyansat personale er igennem en introduktionsperiode, hvor de bliver oplært i anvendelse af diverse udstyr. Ofte er sådan en introduktion ret komprimeret og den nyansatte skal modtage rigtig mange informationer både om arbejdsgange, EPJ, udstyr, den nye fysiske arbejdsplads osv. osv.

Når sygeplejersken så selv skal i gang med arbejdet kan det være svært at huske alle anvisningerne, især til teknisk apparatur.

"Selvmonitorering!"

Projektgruppen, Mave-tarm ambulatoriet, Hospitalsenheden Vest's team, bestående af overlægerne Niels Thorsgaard og Lise Svenningsen samt sygeplejerskerne Heidi Gram Sørensen og Else Kjær Mikkelsen er indstillet for løsningen "Selvmonitorering".

Løsningen går ud på, at visitere kontrolpatienter til selvmonitorering.

Patienten visiteres af lægen til selvmonitorering. Patienten informeres og oplæres ved sygeplejersker til at udfylde og indsende de anerkendte scoreskemaer samt indsende prøver. Afhængig af den enkelte patient sker dette hver 3. md/halvårligt/helårligt.

Sygeplejerske vurderer indsendte skema samt biokemi og handler herudfra. Ved tegn på opblussen tages telefonisk kontakt til patienten, og sygeplejersken vurderer om patienten skal ses eller konfereres med læge. 

Patienterne har vist stor tilfredshed med at overgå til selvmonitorering, især tidsbesparelsen med mulighed for kontakt uden det kræver fravær fra arbejdet.

Yderligere info

Læs mere om de nominerede løsninger på Koncern Intra.

Smartprisen og Initiativprisen bliver uddelt på Innovationsdagen 2017 den 6. september i Tivoli Friheden i Aarhus.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og innovationskonsulent Christian Bjerrum på tlf. 2494 7428.