25.08.2017

I denne uge besluttede Regionsrådet, at vores kommende arbejdsplads får navnet Regionshospitalet Gødstrup.

Det er en beslutning, vi er glade for. 

Navnet er enkelt og mundret, og et navn, der har vundet genklang både lokalt og nationalt. Med det nye navn bliver det gjort tydeligt, at det er et nyt og fagligt ambitiøst hospital, og ikke en videreførelse af et af de eksisterende hospitaler. 

Det nye navn er også med til at tydeliggøre, at det er et nyt og fagligt ambitiøst hospital. Det er ikke en videreførelse af et af de eksisterende hospitaler, men nye løsninger i en helt ny bygningsmæssig ramme og med nye teknologier. Det er dermed også en ny organisation, vi skal danne ud af hospitalerne i Holstebro og Herning – ikke en videreførelse af noget eksisterende. 

Når vi flytter sammen i det nye hospital, skal vi ikke gøre, som vi plejer på de gamle matrikler. Vi skal sammen finde en ny fælles måde at gøre tingene på, og den proces kan et nyt navn som "Regionshospitalet Gødstrup" være med til at understøtte.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530.