25.08.2017

Borgere i Midt- og Vestjylland med en eller flere kroniske sygdomme kan fra 1. januar 2018 få hjælp til at mestre livet.

Regionsrådet har netop bevilliget, at Hospitalsenheden Vest tilføres 5,08 mio. kr. i 2018 og 5,789 mio. kr. i 2019 til implementering og drift af et center med navnet: Aktivpatientstøtteenhed Vest.

Ordningen er en håndsrækning til det arbejde, som foregår på tværs af hospitaler, praktiserende læger og kommuner for at sætte patienterne før systemerne. Vi ser i Hospitalsenheden Vest frem til, at forskningsprojektet bringer ny indsigt på området.

Aktiv Patientstøtte består af en telefonisk støtte og coaching fra en sygeplejerske til borgere med en høj risiko for mange akutte indlæggelser. Erfaringer fra tilsvarende indsatser viser, at en telefonisk støtte kan øge livskvaliteten og mindske antallet af indlæggelser. Indsatsen følges tæt af et forskningsprojekt, som undersøger virkningen af Aktiv Patientstøtte. 

Læs mere på hjemmesiden.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke, tlf. 2048 0689 og projektleder Kristine Lindeneg Drejø, tlf. 2135 8847.