25.08.2017

Ledende overlæge Peder Graversen, Urologisk Afdeling, fratræder ved udgangen af marts 2018 sin stilling og går på pension.

Peder Graversen kan tilskrives en stor del af æren for opbygningen af urologien i Holstebro, hvor specialet i 2003 blev udskilt i en selvstændig afdeling. Der står i dag stor respekt om afdelingen, som varetager avancerede behandlinger på et højt niveau.

Peder Graversen har haft et skarpt øje for at spotte og udvikle talenter og leder en afdeling, der er bemandet med dygtigt personale. Yderligere er det lykkedes at få etableret et succesfyldt samarbejde med Aarhus Universitetshospital om et professorat i urologi. 

Hospitalsledelsen vil gerne sige tak til Peder for de opnåede resultater samt for godt samarbejde gennem årene og ønske ham et godt og velfortjent otium om et halvt års tid. 

Stillingen som ledende overlæge ved urologisk afdeling vil snarest blive opslået.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.