25.08.2017

Hvornår og i hvilken rækkefølge flytter vi patienter, personale og funktioner til Gødstrup? Det er et af de temaer, der aktuelt er under afklaring. En arbejdsgruppe har siden forsommeren listet fordele og ulemper ved forskellige scenarier op ud fra hensynet til patientsikkerhed, drift og bemanding på flere matrikler og test af de nye rammer i Gødstrup.

På afdelingsledelsesmødet i skurbyen i Gødstrup i denne uge drøftede man opbakningen til de forskellige scenarier for, hvordan flytningen til Gødstrup skal foregå. 

I afdelingsledelseskredsen var der tilslutning til, at flytterækkefølgen tilrettelægges sådan, at de enkelte specialer så vidt muligt undgår at blive splittet op på flere adresser i flytteperioden, og sådan at akutfunktionen i Herning forbliver intakt inden udflytning til Gødstrup.

Der venter nu en større planlægning og udredning, før dette scenarie kan omsættes i en endelig flytterækkefølge, men pejlemærkerne for dette arbejde er nu på plads. 

HMU får en orientering på næste møde den 29. august, ligesom scenariet bliver præsenteret for den regionale styregruppe for DNV-Gødstrup projektet den 13. september. 

Den endelige flytterækkefølge forventes at blive præsenteret for regionsrådet i starten af 2018.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og projektleder Jacob Pedersen på tlf. 4015 8073.