18.08.2017

"Patientstuen i Gødstrup – nye muligheder og vilkår for arbejde og samarbejde" er overskriften på en workshop i Aulum Fritidscenter næste onsdag d. 23. august med deltagelse af hele afdelingsledelseskredsen.

Formålet med workshoppen er at skabe et fælles overordnet billede på de muligheder og potentialer, der er i sammenhæng med de nye patientstuer og det fremtidige set-up i DNV-Gødstrup.

Der er planlagt 3 workshops på dagen. Èn gruppe skal beskæftige sig med forandringer i arbejdsgange, opgaver og kommunikationsrutiner, en anden gruppe sætter fokus på enestuen og hvad den vil føre med sig i forhold til stuegang samt læge-patient konsultationen, patienten, sikkerhed og kvalitet samt dokumentation.

Workshop 3 har fokus på implementering og skal bl.a. arbejde med faglig identitet, arbejdsplanlægning og organisering.

Vi glæder os til en spændende dag med god energi og mange gode pointer.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.