18.08.2017

Personalet i Sterilcentralen reagerede hurtigt og resolut, da de forleden observerede små insekter i pakkerummet i sterilcentralen i Holstebro. Forekomsten skyldes formentlig en kombination af en meget våd sommer samt sterilcentralens beliggenhed under en udendørs terrasse med ovenlysvinduer.

De små ubudne gæster frembyder ikke i sig selv nogen patientsikkerhedsmæssig risiko, men skal naturligvis ikke være der.

Teknisk Afdeling har derfor iværksat en plan, som dels skal komme dyrene til livs, dels fjerne deres levesteder og fjerne eventuelle indgangsveje.

Sterilcentralens personale har flyttet selve pakningen af sterilvarer til et andet egnet lokale, mens dette arbejde pågår.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 78438520, ledende oversygeplejerske Else Folmer på tlf. 7843 2835 og hygiejnesygeplejerske Hanne Hvingelby på tlf. 7843 8705.