11.08.2017

Fremover er det Hospitalsapoteket, som får opgaven med at oprette og opdatere standardordinationspakker og lægemiddelblandinger i EPJ.

I dag har nogle hospitaler i Region Midtjylland allerede en aftale med Hospitalsapoteket, mens det på andre hospitaler er hver enkelt klinisk afdeling, der opretter og opdaterer standardordinationspakkerne i EPJ. På tværs af regionen er det besluttet, at Hospitalsapoteket fremover varetager opgaven.

Regionen har på nuværende tidspunkt 3500 standardordinationspakker, hvoraf mange af pakkerne dækker over små variationer i lægemidler. Formålet med at samle opgaven er, at Hospitalsapoteket kan understøtte klinikken i at sammensætte standardordinationspakkerne og f.eks. skabe mere ensartet sortiment i det omfang, det giver mening.

Samtidig bliver opgaven samlet på Hospitalsapoteket for at understøtte kvaliteten af indholdet i pakkerne – f.eks. for at sikre, at indholdet følger standardsortimenter, rekommandationer, EU-udbud etc.

Frem til 19. november 2017 vil der være en overgangsperiode, hvor Hospitalsapoteket opretter alle nuværende standardordinationspakker, så de er tilgængelige i det opdaterede EPJ (RM 21). I denne periode er det nødvendigt at begrænse antallet af ændringer i standardordinationspakkerne.

Herefter vil Hospitalsapoteket påbegynde arbejdet med at tilpasse standardordinationspakkerne. Der er tale om en løbende proces, som vil foregå i et tæt samarbejde mellem Hospitalsapoteket, afdelingerne og specialistgrupperne.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på 7843 8520 og farmakonom Lisbeth Tønsberg Ib på tlf. 7843 5100.