11.08.2017

Der er grund til skærpet opmærksomhed efter flere tilfælde af sandsynligvis organiserede tyverier af værdifuldt udstyr fra flere danske hospitaler. Senest har Aarhus Universitetshospital fået stjålet køkkenudstyr.

Dette giver anledning til, at vi i Hospitalsenheden Vest også kigger på, om vores værdifulde udstyr nu er tilstrækkeligt sikret, da politiet vurderer, at der med en vis sandsynlighed igen vil blive forsøgt organiseret tyveri fra de danske hospitaler. 

Region Midtjylland har fra Fyns Politi modtaget en orientering om tyverier fra danske sygehuse. Af henvendelsen fremgår det bl.a., at politiet efterforsker tyveri af endoskopi apparater fra Odense Universitet til en samlet værdi på over 7 mio. kr. 

En række lignende tyverier er begået på sygehuse rundt om i Europa. Senest i Sverige, hvor der er anvendt samme fremgangsmåde som i Odense. 

På den baggrund mener Fyns Politi, at det er nærliggende at antage, at det er internationale grupper eller bander, der begår disse tyverier og som også har afsætningsmuligheder og/eller bestillinger aftalt på forhånd. Tyverierne rundt i Europa tyder på, at de er sket ved uhindret adgang til områder på sygehuse med værdifuldt udstyr. 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og strategi- og planchef Henrik Iversen på tlf. 7843 8541.