07.07.2017

Hospitalsenheden Vest modtager ca. 500.000 kr. i støtte af TrygFonden til at pilotteste en ny medicinbeholder – "Medicinposen" - som har til formål at forbedre patientsikkerheden. Den nye beholder skal bl.a. gøre det nemmere for patienterne at transportere deres medicin til og fra hospitalet.

Medicinposen udvikles som del af medicinkonceptet Min Medicin Med på Hospitalsenheden Vest og er inspireret af en tilsvarende ”Green Bag” i England til transport af patientens egen medicin til og fra hospitalet.

Bevillingen fra TrygFonden skal bruges til at gennemføre et pilotstudie og et evalueringsstudie i 2017 og 2018, der skal belyse Medicinposens funktion, effekt og anvendelighed. 

Støtten fra TrygFonden betyder, at vi står med den bedst tænkelige forudsætning for at få færdigudviklet en Medicinpose, som lever op til brugernes behov. For eksempel vil vi foretage en grundig brugerundersøgelse, og den viden, som vi får ud af dette arbejde, skal være med til at sikre, at Medicinposen bliver den bedst mulige hjælp for patienterne og deres pårørende.

Læs mere i den udsendte pressemeddelelse.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og konsulent Henriette Haase Fischer, Min Medicin Med, på tlf. tlf. 2031 0816.