07.07.2017

I 2013 blev organisations- og ledelsesstrukturen i DNV-Gødstrup på afdelingslederniveau fastlagt – herunder hvilke specialer og funktioner som organisatorisk skal være sammen.

Hospitalsledelsen har her op mod sommerferien haft rapporten til gennemsyn og er kommet frem til to justeringer og præciseringer.

I oplægget fra 2013 var der lagt op til, at Nuklearmedicinsk Afdeling og Røntgenafdelingen organisatorisk skulle lægges sammen til en afdeling. Dette er der nu ændret på, således at afdelingerne også i DNV-Gødstrup vedbliver med at være to selvstændige afdelinger.

Dette begrundet i forskelligheden i opgaven samt betydningen af kliniknær ledelse - men ud fra den præmis at afdelingerne fortsat sammen arbejder med at identificere og realisere synergier.

I relation til det geriatriske speciale har der været et udestående i forhold til, om funktionen skal placeres organisatorisk i Medicinsk Afdeling eller i Hjertesygdomme. Hospitalsledelsen har i samarbejde med afdelingerne besluttet, at funktionen fortsat skal være forankret i Medicinsk Afdeling.

Resten af organisations- og ledelsesstrukturen, herunder funktionslederniveauet, forventes at være på plads inden udgangen af 2017.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.