30.06.2017.

I februar modtog alle ansatte på Hospitalsenheden Vest en mail med link til en spørgeskemaundersøgelse om den kommende flytning til Gødstrup. Det overordnede spørgsmål var, hvad du som medarbejder gør dig af overvejelser i forhold til at flytte ud i de nye rammer i DNV-Gødstrup.

Hele 2834 ansatte i Hospitalsenheden Vest besvarede spørgeskemaet, og ud af dem valgte 806 at skrive en kommentar. Vi er rigtig glade for, at så mange tog sig tid til at svare og indsende spørgeskemaet.

Spørgeskemaet og kommentarerne skal nu drøftes både i HMU, i arbejdsgruppen "personalepolitiske emner rettet mod DNV-Gødstrup" samt i LMUerne.

Spørgeskemaet blev udsendt, fordi vi er optaget af, om der vil være hænder nok i DNV-Gødstrup. Om vi har de kompetencer, der skal til for at være patientens hospital allerede dag 1. Eller om der er områder, hvor der er en risiko for, at vi kommer til at mangle nødvendige hænder og kompetencer.

I forbindelse med besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen "Ønsker du at flytte med til DNV-Gødstrup", var der mulighed for at deltage i konkurrencen om 2 x 2 flasker vin.

Der er nu foretaget lodtrækning blandt de 970 ansatte, som har deltaget i konkurrencen, og der er udtrukket to "vindere".

Vinderne er:

  • Jordemoder Sanne Sand, Gynækologisk-Obstetrisk i Herning og Holstebro.
  • Anæstesisygeplejerske Allan West, Anæstesiologisk Afdeling i Herning.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte formand for HMU, hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8520, næstformand for HMU og FTR, lægesekretær Cristina Hedegaard Kildevang på tlf. 7843 7824, og HR-chef Lasse Plougstrup Hansen på tlf. 7843 8610.