30.06.2017.

I forbindelse med tjenesterejser eller deltagelse i kursus refunderer Region Midtjylland generelt kun udgifter mod behørig dokumentation.

Airbnb, GoMore og lignende deletjenester opfylder ikke dokumentationskravet, og derfor kan man som medarbejder ved Hospitalsenheden Vest ikke få refunderet udlæg til disse tjenester.

Hvis der skal søges refusion, skal der derfor benyttes andre overnatnings- og kørselsmuligheder end de nævnte tjenester.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte HR-chef Lasse P. Hansen på tlf.7843 8610, koordinator Lillian Dissing Pedersen på tlf. 7843 8685 og lønkonsulent Vivi Grewy Kattenhøj på tlf. 7843 8648.