30.06.2017.

Onsdag d. 28. juni fik HMU på Hospitalsenheden Vest besøg af kollegerne fra Aarhus Universitetshospital. Gæsterne aflagde først et visit på byggepladsen i Gødstrup, hvilket gav masser af inspiration til et første fælles temamøde. Emnet var, hvordan HMU kan spille en rolle i forhold til at præge kultur og fortællinger om de nye sygehuse.

På Hospitalsenheden Vest har vi altid har haft en helt særlig og unik HMU-kultur. Den er præget af fællesskabsånd og en stor vilje til at ville samarbejde, stå sammen og støtte op om, at vi er i gang med at bygge et helt nyt sygehus på patientens præmisser.

Den særlige kultur og selvforståelse, der findes i HMU, har medvirket til at dreje et stort hjul: Hospitalsenheden Vest har bevæget sig fra en fortælling om fem sygehusmatrikler i det tidligere Ringkjøbing Amt til fortællingen om et stærkt, organisatorisk fællesskab, som er i gang med at planlægge en stor sammenflytning under nyt, fælles tag i Gødstrup.

Netop HMUs rolle og betydning i forhold til at forme fortællingerne om fremtidens sygehuse var centrum for det lærerige og inspirerende fælles temamøde, der fandt sted på Regionshospitalet Herning.  

Emnet for temamødet  var, hvordan historier om et sygehus præger en organisation, og hvordan HMU kan spille en proaktiv rolle i forhold til at præge disse fortællinger.

Overskrifterne for temamødet var:

  • Betydningen af vores historie.
  • Forandringer og organisationsudvikling.
  • Eksempler på konkrete løsninger/udfordringer.

I løbet af temamødet blev de centrale hjørnesten for Hospitalsenheden Vest præsenteret og drøftet med god energi på tværs af begge HMUer. Bl.a. blev der givet udtryk for, at der var stor inspiration at hente i vores nye kulturpejlemærker for patientens hospital, de nye TRIO-grupper og fokus på forbedringskulturen i kvalitetsarbejdet. Ligeledes var det meget lærerigt og inspirerende for HMU at høre om AUHs store erfaring med fusioner, forandringer og arbejde med en ny kultur på Det Nye Universitetshospital.

De to HovedMedUdvalg blev enige om, at det havde været både spændende og lærerigt at mødes. Det giver rigtig god mening at mødes også fremadrettet, gerne om konkrete emner, og at vi har mange gode erfaringer at dele på tværs af flere områder.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen, formand i HMU, på tlf. 78438530 og lægesekretær Cristina Hedegaard Kildevang, FTR og næstformand i HMU, på tlf. 78437824.