30.06.2017.

Hele Hospitalsenheden Vest er nu kommet over på den Fælles It Platform (FIP). Som den sidste afdeling kom Øjenafdelingen med i denne uge. 3800 ansatte bruger således ca. 3000 maskiner, der næsten alle er på Fælles It Platform.

Processen med at flytte Hospitalsenheden Vest over på FIP startede i foråret 2015, hvor en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Hospitalsenheden Vest og fra It-afdelingen blev etableret. 

Staben blev den første afdeling, der skulle overgå til FIP. Som bekendt var der en lang verifikationsfase i efteråret 2015, som blev forlænget i alt fire gange, og derfor blev Stabens overgang udskudt fra oktober 2015 til marts 2016. Siden da er de øvrige 22 afdelinger i Hospitalsenheden Vest blevet flyttet over på FIP.

Projektleder Bente Ennegaard Jensen og implementeringsansvarlig Thomas Antonsen understreger begge det gode og vigtige samarbejde med specielt de KIT-ansvarlige i afdelingerne. Uden deres engagerede og kompetente medvirken var projektet ikke lykkedes så godt som tilfældet er.

Rent projektstyringsmæssigt har projektet været et godt eksempel på, at planen skal kunne ændres, når den møder virkeligheden. Nogle afdelinger har været lette at flytte, mens andre har givet udfordringer i form af tekniske problemer med at få programmer gjort klart, i nogle få tilfælde er der fundet nye programmer sent i forløbet.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 78438530, strategi- og planchef Henrik Grejsen Iversen på tlf. 78438541 og implementeringsansvarlig for FIP på Hospitalsenheden Vest, Thomas Antonsen på tlf. 30521962.