16.06.2017

En ny årsrapport over arbejdet med patientsikkerhed i Region Midtjylland viser, at der blev rapporteret færre utilsigtede hændelser sidste år. I Hospitalsenheden Vest er tendensen med færre rapporteringer også genkendelig.

I 2016 blev der rapporteret det laveste antal utilsigtede hændelser siden 2014, skriver Region Midtjylland om den nye årsrapport over arbejdet med patientsikkerhed.

Det fremgår også af rapporten, at udbetaling af patienterstatninger er faldet til det laveste niveau siden 2014, ligesom antallet af utilsigtede hændelser ikke er en indikator af, hvordan det går med patientsikkerheden på hospitalet. Et højt antal rapporterede utilsigtede hændelser i en afdeling er oftest et udtryk for en god rapporteringskultur og ikke et udtryk for, hvor mange hændelser der reelt sker.

Omvendt er et lavt antal rapporteringer ikke nødvendigvis en garanti for, at der ikke er sket utilsigtede hændelser i en afdeling. Det er særlig vigtigt at holde fokus på rapportering af de alvorlige utilsigtede hændelser og hændelser, der viser nye risikoområder for patienterne.

På Koncern-Intra kan du læse mere og hente årsrapporten om arbejdet med patientsikkerhed i Region Midtjylland i 2016 (pdf).

Årsrapporten giver blandt andet et overblik over de mange forskellige indsatser, der arbejdes med for at styrke patientsikkerheden. Herudover indeholder rapporten tal for rapporterede utilsigtede hændelser i Region Midtjylland.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.