16.06.2017

Et såkaldt "Kodeks for rådgivning og bistand til Regionsrådet" er nu godkendt af Regionsrådet i Region Midtjylland. 

På Koncern intranettet er der oprettet en side, der i kort beskrivende form fortæller om det nye kodeks, der er en vigtig ramme for de kolleger, der skal rådgive og give bistand til Regionsrådet.

På siden ligger der blandt andet et eksempel på en fiks og færdig PowerPoint præsentation af kodeks, som er lige til at tage med på et afdelingsmøde.

Der kommer også en film om hver af de syv dyder forklaret og udlagt i praksis af forskellige ledere i regionen. Allerede nu kan du se film om dyderne sandhed, lovlighed og faglighed.

Endelig er der en pjece og en oversigt, som forklarer kodeks i detaljer. Pjecen og oversigtskortet får alle medarbejdere i regionshusene i øvrigt udleveret på tryk i løbet af de nærmeste dage. 

Find informationsmateriale og se film om kodeks på www.intra.rm.dk

Kort fortalt består kodeks af syv centrale dyder: lovlighed, faglighed, sandhed, neutralitet, udvikling og samarbejde, ansvar og ledelse samt åbenhed om fejl.

Med kodeks er der nu et fælles sprog om, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation, og hvordan man som medarbejder kan/skal agere.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530.