16.06.2017

Inddrager vi ikke allerede patienterne og de pårørende?

Jo – vi har et helt katalog af gode tiltag, fortalte sygeplejefaglig direktør Ida Götke, da afdelings-og funktionsledere på et fælles møde blev præsenteret for, hvad der skal være fælles pejlemærker for kulturen på patientens hospital.

Vi er tilmed nr. 1 hospital i nr. 1 region, når det kommer til, hvem der har flest brugerinddragende projekter, tilføjede hun og konstaterede, at vi alligevel altid kan blive bedre. Hvor der er plads til forbedringer, fremgår for eksempel af den seneste landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse, hvor 22 procent af planlagt indlagte patienter oplever "slet ikke" eller "i ringe grad", at afdelinger og kommune samarbejder om udskrivelse.

Til inspiration for det videre og gode arbejde med at inddrage patienterne i deres behandlingsforløb har en kulturarbejdsgruppe med deltagelse af hospitalets brugerråd og repræsentanter fra flere afdelinger bidraget til at formulere følgende sæt af pejlemærker, hvor "mig" er synonym for den enkelte patient:

  • Altid med mig, altid for mig
  • Ingenting om mig, uden mig
  • Hvad er vigtigt for mig

Til brug for inddragelse og deltagelse af de pårørende, når patienten har givet sin accept, er der formuleret følgende pejlemærker:

  • Jeg vil gerne inddrages - spørg mig hvordan
  • Hjælp mig med opmærksomhed på rettigheder
  • Fortæl løbende hvad der sker - og hvem jeg ellers kan kontakte, hvordan og hvornår.

Pejlemærkerne er tænkt som inspiration og en tjekliste i forhold til den adfærd, vi ønsker at være fælles om i mødet med patienterne. Hvordan pejlemærkerne bringes i spil og betydning af dem i dagligdagen, skal nu drøftes i afdelingerne.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.