09.06.2017

Med virkning fra tirsdag d. 13. juni får patienter hurtigere adgang til at se deres prøvesvar og journalnoter i Sundhedsjournalen på Sundhed.dk.

I dag har læger, sygeplejersker og andre behandlere et forspring på 3-5 dage, inden nye prøvesvar og journalnotater er tilgængelige for patienterne i Sundhedsjournalen. Men nu bliver den kunstige forsinkelse på borgernes adgang til oplysningerne ophævet, og patienterne kan inden for bare 0-1 døgn få adgang til oplysningerne i Sundhedsjournalen.

Beslutningen om at fjerne forsinkelsen for borgernes adgang til nye prøvesvar og journalnotater er truffet af bestyrelsen for Danske Regioner.

Beslutningen er i tråd med ønsket om et Borgernes Sundhedsvæsen på patientens præmisser, hvor patienterne skal have mulighed for at involvere sig og deltage aktivt i deres egent behandlingsforløb.

Der er udarbejdet informationsmateriale med en kort beskrivelse af ændringen, spørgsmål/svar (FAQ), en Power Point, der kan bruges til personale-/informationsmøder og gode råd og dilemmaer, som sundhedsfaglige på afdelingsniveau kan gennemgå og støtte sig til. 

Materialet bliver løbende lagt på www.sj.intra.rm.dk.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.