02.06.2017

Den regionale retningslinje i e-Dok har til formål at sikre:

  • En god overdragelse og modtagelse set fra patienternes og de pårørendes perspektiv.
  • En koordineret overdragelse med en klar ansvarsfordeling.
  • At den behandlingsansvarlige får de rette oplysninger ved overdragelse.

Dokumentet kommer ud til afdelingerne i løbet af kort tid, og ledere og medarbejdere opfordres til at følge anbefalingerne i retningslinjen.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.