02.06.2017

Center for E-Læring har sammen med Onkologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest og Kræftafdelingen, Hæmatologisk Afdeling og Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på AUH udviklet en ny portal for patienter og pårørende "Livet med og efter kræft".

Portalen, der lanceres 7. juni, giver viden om og redskaber til at mestre livet med og efter kræft.

Der vil være information om træthed, smerte og psykisk påvirkning, og man kan høre patienter fortælle om deres erfaringer med livet efter kræft. Desuden er der redskaber til mindfulness, forslag til fysisk aktivitet, inspiration til håndtering af søvn, tankemylder og beskrivelse af, hvordan ens rolle kan ændre sig i familien.

Portalen vil også rumme information om muligheder for aktiviteter, støtte og rådgivning. Tanken er at give den enkelte patient viden og redskaber til at skabe sig så godt et liv som muligt under og efter en kræftbehandling.

Portalen kommer til at ligge under adressen www.livogkraeft.rm.dk. Du kan læse mere om programmet d. 7.juni samt om tilmelding via Plan2Learn.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og ledende overlæge Hanne Linnet på tlf. 7843 7410.