02.06.2017

Hospitalsenheden Vest deltager sammen med en række jyske hospitaler fra 6. juni i et studie, som skal undersøge betydningen af sammensætningen af hjertestopholdet.

Der er stor forskel fra hospital til hospital på, hvor mange medlemmer hjertestopholdet har – og hvilken klinisk erfaring medlemmerne møder op med. Til trods for at hjertestop på hospital er et hyppigt fænomen, eksisterer der lige nu ingen viden om, hvordan hjertestophold optimalt bør sammensættes. 

Sammensætningen af hjertestopholdet er i søgelyset for et nyt ph.d.-projekt fra Center for Akutforskning på Aarhus Universitet og Forskningsenheden på Regionshospitalet Randers. Forskerne vil undersøge, hvordan hjertestopholdets sammensætning påvirker samarbejdet, kvaliteten af genoplivningen og chancen for at overleve efter hjertestop på et hospital. Forskningsprojektet foregår i tæt samarbejde med flere jyske hospitaler. 

Som led i forskningsprojektet skal hvert medlem af hjertestopholdet notere sit regions-id på et skema inden man forlader stuen efter hjertestop. Kontaktoplysningen benyttes til at sende et anonymt spørgeskema via e-mail til hjertestopholdets medlemmer efter hjertestop. Her skal hvert enkelt medlem notere sin faggruppe, speciale og kliniske erfaring.

Herudover bliver medlemmerne bedt om at vurdere kvaliteten af holdets samarbejde og kvaliteten af genoplivningsforsøget. De bliver også spurgt, om de har forslag, der kan lette hjertestopholdets arbejdsgange, hvilket kan bidrage til at forbedre behandlingen.

Data fra medlemmerne af hjertestopholdet kobles med data fra den nationale kvalitetsdatabase for hjertestop på hospital, DANARREST, og data om overlevelse fra Landspatientregistret. 

Hospitalsenheden Vest vil være en nøglefaktor

Ifølge ph.d-studerende Kasper Glerup Lauridsen, der leder undersøgelsen, vil Hospitalsenheden Vest blive en nøglefaktor i det nye studie på baggrund af det arbejde vi p.t. udfører ved også at samle informationer fra hjertestopbehandlingen via de hjertestartere, der benyttes under hjertestopbehandlingen. På den måde kan vi fra Herning og Holstebro også få vigtige informationer om kvaliteten af hjertestopbehandlingen, hvilket bidrager med et unikt element til undersøgelsen.

Dataindsamlingen til projektet begynder nu på tirsdag den 6. juni. På Hospitalsenheden Vest gennemføres projektet i tæt samarbejde med Genoplivningsrådet, som bakker op om projektet. Hospitalsenhedens kontaktperson er overlæge, Rasmus Philip Nielsen fra Anæstesiologisk Afdeling.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, overlæge Rasmus Philip Nielsen på tlf. 7843 2750 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.