02.06.2017

Vidste du, at der nu også findes et e-læringskursus i forbedringsarbejde med fokus på forbedringsmodellen?

Kurset er udviklet som et led i det Nationale Kvalitetsprogram på sundhedsområdet og består af syv lektioner:

  • Lektion 1: Introduktion til forbedringsmodellen.
  • Lektion 2: Formulering af mål.
  • Lektion 3: Brug af data til forbedring.
  • Lektion 4: Indikatorer og plan for dataindsamling.
  • Lektion 5: Analyse af data.
  • Lektion 6: Forandringsteori og forandringskoncepter.
  • Lektion 7: Småskalaafprøvning.  

Kvalitetsrådet anbefaler, at alle kvalitetskoordinatorer og deltagere i Lærings- og Kvalitetsteams gennemfører kurset, og det foreslås, at deltagerne i forbedringsteams gør det samme. 

Tilmelding

Kurset er tilgængeligt for alle ansatte via Plan2learn, hvor du også kan læse mere om kurset.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.