02.06.2017

51-årige Arne H. Christensen er pr. 1. juni ansat som beredskabschef i Hospitalsenheden Vest.

Jobbet indebærer bl.a. ledelse af hospitalets Beredskabsråd. Som beredskabschef bliver Arne H. Christensen ansvarlig for, at der altid foreligger opdaterede beredskabsplaner – både ved eksterne storulykker og interne hændelser (forsyningssvigt, apparaturnedbrud, brand mv.).

Stillingen som Beredskabschef er en kombinationsstilling der udgør 20 pct. af arbejdstiden. Resten af tiden skal Arne H. Christensen arbejde som overlæge ved Anæstesiologisk afdeling.

Arne H. Christensen har siden 1. september 2016 været afdelingslæge på Regionshospitalet Holstebro, og inden da haft et meget bredt og alsidigt arbejdsliv både på danske hospitaler, AMK Vagtcentral Region Midt samt præhospitalt med akutlægebil og redningshelikopter. Arne H. Christensen har også over en årrække arbejdet præhospitalt i Norge.

En spændende og vigtig arbejdsopgave for den nye beredskabschef bliver at få udarbejdet beredskabsplaner til brug i DNV-Gødstrup - før vi flytter, når vi flytter og efterfølgende når vi er på plads i Gødstrup.

Vi ønsker Arne velkommen og glæder os til samarbejdet.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.