02.06.2017

Som tidligere omtalt i nyhedsbrevet vil sundhedsprofessionelle på tirsdag den 6. juni stille spørgsmålet "Hvad er vigtigt for dig?" til patienterne. Anledningen er den internationale "Hvad er vigtigt for dig?-dag", som markeres over hele verden.

Dagen er vigtig, fordi vi ved, at inddragelse helt konkret kan skabe bedre resultater for den enkelte borger – og at det næsten altid skaber større tilfredshed. På "Hvad er vigtigt for dig? dagen" får vi mulighed for at markere, at hvad der er vigtigt for patienten, er også vigtigt for os som personale. 

Hvis du spørger “Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for “Hvad er der i vejen med dig?”, oplever patienten at blive mødt som en helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat. 

"Hvad er vigtigt for dig?-dagen" skubber på den udvikling, som allerede er godt på vej i sundhedsvæsenet. Et større fokus på inddragelse og på det, der er vigtigt – ikke for sundhedsvæsenet – men for patienten. Der er dog stadig plads til forbedringer, også hos os.

Mange afdelinger har vist interesse for at deltage i dagen. På nuværende tidspunkt er deltagerne:

 • Kirurgisk Afdeling
 • Medicinsk Afdeling
 • Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling
 • Hjertesygdomme
 • Onkologisk Afdeling
 • Ernæringsenheden
 • Øjenafdelingen

Materialer er distribueret til disse afdelinger.

Absolut sidste frist for at få materialer til afdelingen

Hvis du eller din afdeling ønsker at deltage i "Hvad er vigtigt for dig?-dagen" stiller Trygfonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed materialer til rådighed. 

Kampagnepakken består af:

 1. Kommunikationsmaterialer om dagen:
  • PowerPoint til information om dagen på fællesmøder
  • A4ark med ideer og inspiration til personalet.
 2. Trykte materialer til brug op til – og på – selve dagen:
  • Plakater til væggene (oplysning om dagen til borgere)
  • Postkort (som patienter og personale kan skrive vigtige ting ned på)
  • Badges (til brug på selv dagen på personalets kitler).

Materialet kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen, birost@rm.dk.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.