19.05.2017

De nye enestuer på DNV-Gødstrup indeholder et stort potentiale, når det handler om dokumentation i samarbejde med patienten ud fra det centrale dogme "Ikke noget om mig uden mig!" Det potentiale fik vi i hospitalsledelsen udforsket på en tværregional workshop i samarbejde med klinikere og andre samarbejdspartnere.

Der var stor interesse for workshoppen, der blev afholdt onsdag 17. maj i et miljø med enestuer på AUH, Skejby. Vi var mange, der kom tættere på fremtiden, og det blev en meget inspirerende og engageret dag.

Enestuen i DNV-Gødstrup giver en enestående mulighed for, at vi som hospital nu kan begynde at tænke i nye, friske baner i forhold til de arbejdsgange, der handler om dokumentation af patientdata. Vi har en vision om, at dokumentation og registrering for fremtiden kommer til at foregå i tæt samarbejde med patienten på enestuen.

Og i denne uge har vi haft en fantastisk mulighed for at udforske dette terræn for allerførste gang på en fælles workshop med deltagelse af klinikere og andre faggrupper fra alle hospitaler i Region Midtjylland.

Vi har i fællesskab et behov for at få kortlagt, hvad der findes af dokumentationsbehov og -krav for, at vi kan sætte den rette kurs for dokumentation i fremtiden.

For selv om "dokumentation" er et lille ord i ordbogen, så viste workshoppen, der foregik med afsæt i virkeligheden på enestuer, og med stort engagement fra de over 30 deltagere, at der er tale om et ganske omfattende terræn. Der findes mange forskellige typer af registreringer i et indlæggelsesforløb – i forbindelse med undersøgelser, behandlinger, observationer, plejeopgaver, planer og udskrivelser – med mere.

Workshoppen har givet os mange gode input, som skal bruges til den videre proces med at undersøge, hvilke muligheder og løsninger der findes i forhold til dokumentation.

Flere af emnerne vil i høj grad komme til at handle om, hvordan vi sikrer, at dokumentation sker på patientens præmisser på enestuen. Det vil sige ud fra et central dogme om "Ikke noget om mig uden mig!". Her har vi allerede gode erfaringer via AmbuFlex med, at en mulighed for selvrapportering i form af PRO-data (Patient Rapporterede Oplysninger) kan understøtte dette samarbejde med patienten.

Muligheden for at koble it med smartere dokumentation er også et eksempel på et område, der skal undersøges nærmere, ligesom kultur vil være et vedvarende vigtigt område, da de nye arbejdsgange flytter stort set al dokumentation fra kontorer m.v. ind på patientstuen.

Alt dette og mere kommer vi til at løfte sløret for, når de konkrete emner, vi vil arbejde videre med i fællesskab, er arbejdet igennem og klarlagt.

Kontakt

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 7843 8510 eller sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520.