19.05.2017

I tirsdags funklede det med ideer og meninger om uddannelse, da 25 engagerede workshopdeltagere fra brugerråd, primær sundhedstjeneste, elever, studerende, hospitalsledelse, hospitalsansatte og uddannelsesinstitutioner havde sat hinanden stævne i Regionshuset i Holstebro.

Der blev sat spot på henholdsvis patientuddannelse, grunduddannelserne og efter-videreuddannelse og kompetenceudvikling i tre debatlystne grupper, hvis opgave var at drøfte, supplere og sortere i udvalgte temaer om uddannelse som led i hospitalets arbejde med en uddannelsesstrategi.

Dagen blev afrundet med en placering af vigtige temaer i en fremtidig ramme, som omfattede styrker, svagheder, muligheder og trusler på uddannelsesfronten.

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte forskningskoordinerende ledende overlæge Annette Haagerup på tlf. 7843 8580 og uddannelseskoordinator Janet Mary Hansen på tlf. 2381 8615.