11.05.2017

Procenten på godt 91 er tårnhøj og fortæller historien om en travl byggeplads, hvor byggeaffald betragtes som en værdifuld ressource. En ressource, der også er god økonomi i.

Bunker af beton, 80 tons jern og masser af træ er blot noget af det byggeaffald, der i løbet af et år hober sig op på Miljøpladsen i Gødstrup.

I løbet af 2016 var affaldsmængden i DNV-Gødstrup på i alt 2.772 tons, og godt 91 pct. kunne genanvendes. Resten af affaldet anvendes enten til forbrænding (opvarmning) eller deponeres.

Det er firmaet Marius Pedersen, der håndterer al affald for DNV-Gødstrup. Firmaet har nu en mand ansat på fuld til på Miljøpladsen, der sørger for at hjælpe med til, at affaldet sorteres rigtigt.

Betonaffaldet anvendes til vejfyld, jernet bliver omsmeltet og 170-180 tons træaffald bliver til spånplader. Affaldet i Gødstrup sorteres i såkaldte fraktioner, og dem er der p.t. 21 af på Miljøpladsen, der har sit eget hjørne i den sydlige del af byggepladsen.

Med en genanvendelsesprocent på over 91 ligger Miljøpladsen langt over det regionale mål på 70 pct.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 2447 0234.