11.05.2017

Tirsdag den 6. juni stiller danske sundhedsprofessionelle spørgsmålet "Hvad er vigtig for dig" til patienter, beboere, klienter, brugere og borgere. Anledningen er den internationale "Hvad er vigtigt for dig?-dag", som markeres over hele verden.

Dagen er vigtig, fordi vi ved, at inddragelse helt konkret kan skabe bedre resultater for den enkelte borger – og at det næsten altid skaber større tilfredshed. På "Hvad er vigtigt for dig? dagen" får vi mulighed for at markere, at hvad der er vigtigt for patienten, er også vigtigt for os som personale.

Hvis du spørger “Hvad er vigtigt for dig?” i stedet for “Hvad er der i vejen med dig?”, oplever borgeren eller patienten at blive mødt som en helt menneske – og ikke som en sygdom, et handicap, et organ eller et laboratorieresultat.

"Hvad er vigtigt for dig?-dagen" skubber på den udvikling, som allerede er godt på vej i sundhedsvæsenet. Et større fokus på inddragelse og på det, der er vigtigt – ikke for sundhedsvæsenet – men for borgeren/ patienten. Der er dog stadig plads til forbedringer, også hos os.

Se nærmere på https://hejsundhedsvaesen.dk/vigtigt-for-dig/

På afdelings- og funktionsledelsesmødet den 15. juni introduceres pejlemærker for videreudvikling af patient- og pårørendeinddragelse udviklet af en arbejdsgruppe, der har arbejdet med udvikling af kulturen frem mod patientens hospital i Gødstrup. Afdelings og funktionsledelsesgruppen skal drøfte, hvorledes pejlemærkerne kan komme i spil i jeres afdeling.

Få materialer til afdelingen

Pejlemærkerne er helt i tråd med den ånd, der er hensigten med "Hvad er vigtigt for dig?-dagen", så derfor, hvis du eller din afdeling ønsker at deltage i "Hvad er vigtigt for dig?-dagen" stiller Trygfonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed materialer til rådighed.

Kampagnepakken består af:

 1. Kommunikationsmaterialer om dagen:
  • PowerPoint til information om dagen på fællesmøder
  • A4ark med ideer og inspiration til personalet

 2. Trykte materialer til brug op til – og på – selve dagen:
  • Plakater til væggene (oplysning om dagen til borgere) – Se den her
  • Postkort (som patienter og personale kan skrive vigtige ting ned på) – Se det her
  • Badges (til brug på selv dagen på personalets kitler) – Se den her

Materialet kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen, birost@rm.dk.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.