05.05.2017

Hold godt øje med de grønne og røde medicinposer i maj måned: Alle afdelinger på hospitalet vil opleve, at flere patienter fra Akutafdelingen kommer med deres medicin sorteret og pakket i farvede, gennemsigtige plastikposer.

Forsøget er en prøvehandling som en del af det nye medicinkoncept "Min Medicin Med".

I hele maj måned kører Akutafdelingen og Hospitalsapoteket en fælles "Min Medicin Med"-prøvehandling med røde og grønne medicinposer. Prøvehandlingen foregår kun i maj, og derefter er vi tilbage de vanlige arbejdsgange.

Formålet er at gøre sig gode erfaringer med, hvordan overgangen fra Akutafdelingen til stamafdelingen kan komme til at fungere mest optimalt i forhold til det nye medicinkoncept.

Prøvehandlingen indebærer, at det i maj er farmakonomer på Akutafdelingen, der sørger for:

  • Den indledende medicinanamnese
  • Medicinsortering (aktuel medicin til indlæggelsen = grøn pose) (uaktuel medicin/pause = rød pose)
  • Registrering af navnene på lægemidlerne i den grønne pose i Medicinmodulet (MEM)
  • Opfølgning på medicinen i den grønne pose, når patienten er kommet på stamafdelingen.

Det er farmakonomerne, der laver "detektivarbejdet" i forhold til medicinanamnese, men det vil fortsat være en lægefaglig opgave at bestemme og ordinere samt godkende hvilken medicin patienten skal have

Personalet på stamafdelingen skal sørge for, at medicinen i den grønne pose opbevares enten i et aflåst sengebord, patientskab eller medicinrum.

Hospitalsapoteket, Kvalitet og Udvikling og Akutafdelingen samler op på erfaringerne med prøvehandlingen, og er derfor meget interesserede i at høre fra personalet på stamafdelingerne om deres oplevelser og erfaringer fra testperioden i maj.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til:


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 eller projektleder Jeanette Henriksen på tlf. 3046 3677.