05.05.2017

Efter planen står 6.340 kvm solceller klar til at udnytte septembers sol til gavn for hospitalsbyggeriet i Gødstrup. Forleden var der opstartsmøde med entreprenøren, og i løbet af kort tid går arbejdet i gang.

Solcellerne skal etableres på et ca. 24.000 kvm stort område i den nordlige del af byggepladsen. Energiparken skal være med til at sikre, at hele hospitalsbyggeriet lever op til Bygningsklasse 2020. For at det kan ske kræves en egenproduktion af ca. 954.00 kWh/år (kilo watt timer pr. år.) I kroner og øre svarer det til en årlig gevinst på godt 1,5 mio. kroner.

Grunden, hvor Energiparken opføres, er købt af Vejdirektoratet, og det samlede budget for Energiparken er på knap 16 mio. kr.

De 6.340 kvm solceller skal placeres i lige rækker med en maksimal højde på 2,5 meter, som lokalplanforslaget for området kræver. Derudover afgrænses energiparken af et levende hegn, der skal sikre minimale visuelle forstyrrelser for omgivelserne.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 2447 0234.