28.04.2017

De nye sygehusbyggerier landet over giver en række fælles opmærksomhedspunkter for mange personalegrupper. I mandags var en række nøglepersoner fra de forskellige byggerier samlet til konference i Horsens under overskriften "Sådan flytter vi ind og tager i brug".

Netop spørgsmålet, hvordan det mon bliver at flytte ind i de nye hospitalsbyggerier, var der nyttig videndeling om og inspiration til på konferencen, hvor Hospitalsenheden Vest deltog talstærkt og hospitalsdirektør Poul Michaelsen bidrog med et indlæg om flytteforberedelserne her i Vest.

I næste uge (4.-5. maj) danner flytteprocessen ramme for et temadøgn for afdelingsledelserne.

På temadøgnet har hospitalsledelsen samlet afdelingsledelserne for at undersøge og drøfte, hvordan vi i Hospitalsenheden Vest kan drage nytte af erfaringer fra de nye sygehusbyggerier landet over, når man udvikler og reorganiserer hospitalsdriften i nye rammer.

På temadøgnet vil der være fokus på, hvad dette giver af opmærksomhedspunkter for vores ledelse og kulturdannelse og for indholdet af den aktivitetsplan for flytteprocessen, der aktuelt er ved at modnes for hele hospitalet og for den enkelte afdeling.

En opgave og udfordring, der nok er omfattende, men ikke uoverstigelig. Samtidig en opgave, vi skal have respekt for. Vi skal dog også huske, at det er et privilegium, at vi her i Hospitalsenheden Vest, som de første i mange, mange år får lov til at flytte ind i et helt nyt sygehus.

Nærmere omtale af temadøgnet følger i kommende nyhedsbrev.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 88530 og strategi- og planchef Henrik Grejsen Iversen på tlf. 7843 8541.