28.04.2017

Resultatet af trivsels- og lederevalueringen – TULE – er nu landet. Med 80 ud af mulige 100 point for graden af tilfredshed med jobbet som helhed og med 77 ud af 100 point for graden af tilfredshed med den ledelse har vi grund til at tro på, at vi gør meget rigtigt i Hospitalsenheden Vest.

Samtidig har vi fået en pejling på, at fremtidsudsigterne ser lyse ud. Godt 8 ud af 10 medarbejdere er nemlig positivt indstillet, når det gælder vurderingen af deres fremtidsudsigter. Det glæder i lyset af arbejdet med at realisere visionen for DNV-Gødstrup.

Men TULE-resultaterne viser også, at der er områder og afdelinger, hvor fokuseret forbedring er vigtigt. Det er vigtigt, at vi alle bidrager aktivt til at sætte ord på, hvordan data skal forstås. Det gælder i særdeleshed i de situationer, hvor tallene viser et udviklingspotentiale, eller hvor der måske er en lidt lav svarprocent.

For det er i dette videre arbejde med data, at vi sætter ord og handling på, hvad vi kan gøre bedre. Og det er afgørende vigtigt input til ledere, MED-udvalg og TRIO-gruppernes efterfølgende arbejde. Deltagelse giver medindflydelse. Det er og vil fortsat være et varemærke for vores hospital.

Derfor er der en betydelig ledelsesmæssig anerkendelse i, at et af de målepunkter, der har udviklet sig mest positivt, er oplevelsen af at have indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde, og at arbejdsopgaver bliver fordelt på en retfærdig måde. For de to målepunkter er tilfredsheden vokset henholdsvis fra 74 til 77 og fra 67 til 71 procentpoint. Alt i alt er trenden i TULE, at vi rykker os stødt fremad på mange parametre.

Klik her for at læse resultatet af TULE-undersøgelsen for hele hospitalet på intranettet.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 78438 8530, HR-chef Lasse P. Hansen tlf. 7843 8610 og arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Stobberup på tlf. 7843 8617.