21.04.2017

På Kvalitetsrådsmødet d.18. april blev resultaterne fra den første monitorering af, om vi skriver konklusion og plan i journalen på et letforståeligt sprog, behandlet.

Formålet er, at patienterne via egen sundhedsjournal kan læse og forstå, hvad der er aftalt.

Samlet set kan det konkluderes, at en af de store udfordringer er brugen af forkortelser. Det blev besluttet at involvere Rådet af Ledende lægesekretærer i det videre arbejde med at minimere brugen af forkortelser i netop de dele af journalen.

Det blev også besluttet, at det enten er i en af de tre SFI'er "udskrivningssamtale", "informeret samtykke" og "samtale med patient og pårørende" eller i epikrisen, at aftaler med patienten er gengivet i et letforståeligt sprog.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 2048 0689 eller kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 2222 8919.