21.04.2017

Hospitalsenheden Vest skal sammen med en række andre jyske hospitaler levere data til et nyt ph.d.-projekt om behandling af hjertestop på hospital.

Prognosen for at overleve et hjertestop er dårlig – også på hospital. Behandlingen udføres af et tilkaldt hjertestophold, som består af personale fra forskellige faggrupper og afdelinger – altså et holdsamarbejde.

I praksis er der stor forskel fra hospital til hospital på, hvor mange medlemmer hjertestopholdet har – og hvilken klinisk erfaring medlemmerne møder op med. Og til trods for at hjertestop på hospital er et hyppigt fænomen eksisterer der lige nu ingen viden om, hvordan hjertestophold optimalt bør sammensættes.

Genoplivningsrådet reviderede i 2016 hjertestopkaldene i Hospitalsenheden Vest. I den forbindelse blev blandt andet det automatiske kald af laboranter/bioanalytikere i Herning fjernet, idet man vurderede, at bioanalytikerne sjældent blev brugt ved hjertestopkald. Samtidig benyttede man lejligheden til at ensrette hjertestopkaldene på de to matrikler.

En anden nyhed inden for hjertestopbehandlingen i Hospitalsenheden Vest er, at Hospitalsledelsen har bevilget udstyr til hjertestopbordene, så vi nu følger de nyeste guidelines for genoplivning, hvor der er lagt mere vægt på måling af CO2 i udåndingsluften.

Et nyt ph.d.-projekt om behandling af hjertestop på et hospital vil nu undersøge om sammensætningen af hospitalernes hjertestophold måske er nøglen til bedre genoplivning og overlevelse.

I undersøgelsen vil også indgå de unikke data, der allerede indsamles i Herning og Holstebro via de hjertestartere, der benyttes under hjertestopbehandlingen. 

Dataindsamlingen til projektet begynder tirsdag den 6. juni.

På Hospitalsenheden Vest gennemføres projektet i tæt samarbejde med Genoplivningsrådet, som bakker op om projektet. Hospitalsenhedens kontaktperson er overlæge, Rasmus Philip Nielsen fra Anæstesiologisk Afdeling, og ph.d.-studerende Kasper Glerup Lauridsen fra Regionshospitalet Randers leder undersøgelsen.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, overlæge Rasmus Philip Nielsen på tlf. 7843 2750 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.