07.04.2017

Den hvidbog, som skal danne grundlag for regionernes udrulning af ordningen med Patientansvarlig Læge, er netop offentliggjort.

På baggrund af erfaringer fra 44 regionale pilotprojekter, herunder pilotprojekterne i Medicinsk Afdeling, hæmatologi samt Onkologisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest, er Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Overlægeforeningen, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner og regeringen blevet enige om en hvidbog, som skal danne grundlag for regionernes udrulning af ordningen med patientansvarlige læger på sygehusene.

Udrulningen af den patientansvarlige læge skal senest være igangsat til patienter med kræft inden udgangen af 2017, og til øvrige patientgrupper, hvor det er fagligt relevant, senest inden udgangen af 2018.

Hvidbogen blev i denne uge offentliggjort sammen med en pressemeddelelse, der genbekræfter aftalen om den patientansvarlige læge.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.