07.04.2017

Prioritering af ledernes tid uden at nedprioritere medindflydelse og interesser er baggrunden for hospitalsledelsens beslutning om at reducere antallet af ledelsesrepræsentanter i HMU fra 14 til 11.

Den store flyttekabale og forberedelserne af en ny organisation i DNV-Gødstrup kræver nemlig omhu og ledelsesmæssig fokus for at lykkes.

I respekt for det og i tillid til, at vi også kan lade os repræsentere af hinanden, vil det være muligt at opretholde flow og kvalitet i de mange tests, dialoger og mødefora, der skal bringe flytteprocessen frem mod Gødstrup.

På den baggrund giver det god fornuft at reducere antallet af ledelsesrepræsentanter i HMU.

Næste gang, der er valg til HMU i 2019, er det således aftalt, at kredsen genovervejer sammensætningen og antal af medlemmer.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530 og HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 7843 8610.