07.04.2017

Ugerne for kortlægning af APV og TULE er nu overstået. Tusind tak for din deltagelse, der kan medvirke til at klarlægge, hvad der fungerer godt, og hvor der findes områder med udviklingspotentiale.

I forhold til APV har der været god aktivitet, og arbejdsmiljøgruppen har lagt mange gode kræfter i at få alles input.

For TULE har der ligeledes været god opbakning. Der er udsendt 3352 spørgeskemaer og svarprocenten er på 71%. Til sammenligning ligger svarprocenten i Regionen på 69 % og ved TULE 2014 var svarprocenten i Hospitalsenheden Vest på 72 %.

Det næste skridt i APV og TULE er opfølgningen på det kortlagte. På nuværende tidspunkt bearbejder arbejdsmiljøgruppen kortlægning fra APV og vurderer, hvilke emner der skal arbejdes videre med.

Rapporterne for TULE udkommer den 24. april, hvor de sendes til din leder.

Derefter planlægges opfølgningerne af TULE og APV, som primært afholdes af funktionsledere med hjælp fra arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant i regi af det TRIO-samarbejde, der aktuelt er under udvikling i Hospitalsenheden Vest. Læs mere om TRIO her.

I planlægningen af opfølgningen deltager også afdelingsledelsen, LMU og en konsulent fra HR.

I ugerne 22-25 vil der i dit område blive afholdt et personalemøde, hvor opfølgningen af TULE og APV kommer på dagsordnen.

Der er meget mere information at hente om TULE og APV-processen i Hospitalsenheden Vest på intranettet.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530, HR-konsulent Lone Krogh Hansen på tlf. 7843 86 25 og arbejdsmiljøkoordinator Maj-Britt Stobberup på tlf. 7843 8617.