31.03.2017

I hospitalsledelsen er vi sædvanen tro i gang med en ny omgang patientsikkerhedsrunder på hospitalsafdelingerne, men alt er ikke som det plejer at være.

For det første så er besøgene ikke længere timet og tilrettelagt på forhånd. I stedet har vi besluttet os for at banke mere spontant på døren - naturligvis under hensyntagen til hverdagen på den enkelte afdeling.

Vi mener, at det giver et mere virkelighedsnært indtryk af hverdagen, og vi har allerede erfaret, hvordan det at kunne møde personalet og patienterne her og nu i øjeblikket ofte giver en rigtig god dialog og et vigtigt indblik i, hvad der aktuelt optager dem.

Vi får indblik i den kompleksitet, der ofte er i et patientforløb med mange forskellige aktører, hvilket er meget givende i forhold til den løbende læring og forbedringer af patientsikkerheden, som vi bruger patientsikkerhedsrunderne til.

Desuden er det nu hele hospitalsledelsen, der skiftes til at gå i patientens fodspor. For kvalitetsforbedringer på patientens præmisser kræver, at alle i ledelsen tager del i dette. Det, at vi alle deltager i patientsikkerhedsrunderne er desuden med til, at vi får et frisk syn på vores arbejde i hospitalsledelsen, og hvordan vi hver især kan spille ind med vores egen faglighed og erfaring.

Sådan foregår en patientsikkerhedsrunde

  • En eller to repræsentanter fra hospitalsledelsen går en patientsikkerhedsrunde sammen med en kvalitetskonsulent fra Staben. Både på vej hen til en udvalgt afdeling og inde på afdelingen forsøger de at gå i patientens og de pårørendes fodspor med det formål at opsamle indtryk.
  • Alt efter hvad tiden tillader, så taler hospitalsledelsen med forskellige patienter og personale om deres oplevelser og udfordringer med fokus på særlige områder, fx medicinarbejdsgange.
  • Efter patientsikkerhedsrunden er der en opsamling på indtrykkene fra besøget, bl.a. med afrapportering og opfølgning.


For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 7843 8510, sygeplejefaglig direktør Ida Götke på tlf. 7843 8520, hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8520 og kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710.