31.03.2017

Som en del af forberedelserne til Gødstrup, hvor børne- og ungemodtagelsen vil omfatte de 0-17-årige og bliver integreret i Akutafdelingen, er det besluttet, at Børneafdelingen allerede nu går i gang med at udvide det akutte indtag af unge til og med 17 års-alderen.

Det vil i første omgang sige den del af de unge i aldersgruppen, som enten er akut medicinske patienter eller unge, der er indlagt til en operation. Helt konkret betyder det, at der bliver tale om patientforløb målrettet de unge patienter, ligesom der også er på andre hospitaler i Danmark og regionen.

Ændringen træder i kraft pr. 3. april 2017, og Børneafdelingen skifter samme dag navn til Børn og Unge.

Også afdelingens afsnit skifter navn; den nye navngivning for afsnittene fremgår af oversigten nedenfor.

Børn og Unge: nye navne

  • Sengeafsnit C1 → Afsnit for Syge Nyfødte og Tidligt Fødte
  • Sengeafsnit C2 → Børn og Unge Afsnit
  • Børnemodtagelsen → Børn og Unge Akutmodtagelse
  • Børneambulatoriet → Børn og Unge Klinik

Skiltning, oversigtskort samt informationer på hjemmeside vil blive opdateret snarest.

 

For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985, ledende overlæge Charlotte Søndergaard på tlf. 7843 3614 og ledende oversygeplejerske Marianne Bækager Jensen på tlf. 7843 3610.