24.03.2017

På hospitalet er vi først og fremmest vant til, at det er os, der har kontrollen over al medicin – også den medicin, som patienterne selv har med hjemmefra. Den kontrol og det ansvar skal vi turde give tilbage til patienterne, når de kan og selv vil tage styringen for den medicin, de alligevel er vant til at håndtere.

Det var et af flere budskaber på to nylige staffmeetings om Min Medicin Med i Herning og Holstebro. De fleste afdelinger på hospitalet er i fuld gang med indkøre og afprøve nye medicinarbejdsgange, og det er tydeligt at vaner og kutymer udfordres. Derfor var fremmødet og interessen for at drøfte udfordringer og erfaringer med det nye medicinkoncept stor på de to staffmeetings.

Vores erfaringer med Min Medicin Med på afdelingerne viser, at det giver god mening både for patienten, personalet og vores samarbejdspartnere, at patientens medbragte medicin bliver gennemgået og ajourført i FMK både ved indlæggelsen og udskrivelsen.

Det giver også god mening, at personalet får en god dialog med patienten om, hvad de tager af medicin, eventuelle bivirkninger, opbevaring af medicinen derhjemme osv. Og, vigtigst af alt, så er vores patienter meget glade for den høje grad af involvering, de oplever ved de nye medicinarbejdsgange.

Det er nogle af de rigtig gode grunde til, at det nye medicinkoncept er kommet for at blive, for vi tror på, at vi øger patientsikkerheden, når vi også øger patienternes involvering i deres egen medicin. Samtidig kommer vi ikke udenom, at vi har nogle rammer i dag, der udfordrer de nye medicinarbejdsgange, bl.a. flersengsstuer, og at der derfor sker løbende tilpasninger og ændringer - men altid sådan, at de giver værdi for patienterne.

I styregruppen er vi meget lydhøre over for de udfordringer, der er i forhold til implementeringen af Min Medicin Med, og i løbet af de to staffmeetings er det bl.a. blevet tydeligt og klart, at det opleves som en udfordring, at Medicinmodulet (MEM) i EPJ ikke er ordentligt gearet til de nye medicinarbejdsgange, og at FMK ikke indeholder en medicinhistorik. Herudover er der brug for at sætte ekstra fokus på korrekt brug af farvekoderne i MEM.

Desuden vil vi i styregruppen se på, hvordan hospitalet i samarbejde med de praktiserende læger og kommunerne kan blive bedre til at facilitere, at mange flere patienter sørger for at medbringe deres egen medicin både i doseringsæsker og i originalemballagen.


For yderligere information er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 7843 8510, kvalitets- og udviklingschef Birgitte Ostersen på tlf. 7843 8710 og kvalitetskonsulent Jeanette Henriksen på tlf. 7843 8704.